Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ELMJ

Հապավում ELMJ
Թողարկող «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMELMJS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 01.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 5,467
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,467
Թողարկման ծավալ 54,670,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.03.2008

ELSQ

Հապավում ELSQ
Թողարկող «Էլեկտրասարք» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMELSQS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 10.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 22,960
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 22,960
Թողարկման ծավալ 229,600,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

ELTGB1

Հապավում ELTGB1
Թողարկող «ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMELTGB21ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 131,375
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 131,375
Թողարկման ծավալ 131,375,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.02.2010
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 2
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 11/02/2009, 11/02/2010:
Թողարկման ամսաթիվ 13.02.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.02.2010

ELTGB2

Հապավում ELTGB2
Թողարկող «ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMELTGB22ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 13.10.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 868,625
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 868,625
Թողարկման ծավալ 868,625,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.10.2010
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 11%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 2
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/10/2009, 13/10/2010:
Թողարկման ամսաթիվ 13.10.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.10.2010

ELUS

Հապավում ELUS
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ԼՈՒՍԱՏԵԽՆԻԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMELUSS10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 16.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 13,014
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 13,014
Թողարկման ծավալ 65,070,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

EMKF

Հապավում EMKF
Թողարկող «Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկա» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEMKFC10KT5
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 19,386
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 19,386
Թողարկման ծավալ 96,930,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված

EMKFC0

Հապավում EMKFC0
Թողարկող «Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկա» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEMKFC10KT5
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Արտոնյալ բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 19,386
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 19,386
Թողարկման ծավալ 96,930,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.12.2003

EMQR

Հապավում EMQR
Թողարկող «ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԱՌ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEMQRS10AR8
Թույլատրման ամսաթիվ 16.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 4,786
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,786
Թողարկման ծավալ 47,860,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006

EMTA

Հապավում EMTA
Թողարկող «ԵՀԱՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEMTAS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 19,457
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 19,457
Թողարկման ծավալ 194,570,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

EMXGB1

Հապավում EMXGB1
Թողարկող «ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEMXGB21ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 13.10.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 10,952
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,952
Թողարկման ծավալ 109,520,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.10.2010
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 11.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/01/2009, 13/04/2009, 13/07/2009, 13/10/2009, 13/01/2010, 13/04/2010, 13/07/2010, 13/10/2010:
Թողարկման ամսաթիվ 13.10.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.10.2010
Թարմացված է առ` 19.04.2017