Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ENECB1

Հապավում ENECB1
Թողարկող «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMENECB11ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 25.03.2009
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 50,000.00
Թողարկված քանակ 7,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,000
Թողարկման ծավալ 350,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 25.03.2010
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 0
Թողարկման ամսաթիվ 25.03.2009
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2010

ENGP

Հապավում ENGP
Թողարկող «ԻՆԺՆԱԽԱԳԻԾ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMENGPS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 20.09.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 500.00
Թողարկված քանակ 35,920
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 35,920
Թողարկման ծավալ 17,960,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 14.01.2005

EPLG

Հապավում EPLG
Թողարկող «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEPLGS10AV7
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 23,111
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 23,111
Թողարկման ծավալ 115,555,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

EQDF

Հապավում EQDF
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԻՄԻԱ-ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՖԻՐՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEQDFS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 19.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 122,971
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 122,971
Թողարկման ծավալ 614,855,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.05.2008

ERAZ

Հապավում ERAZ
Թողարկող «ԵրԱԶ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERAZS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 12.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 28,851
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 28,851
Թողարկման ծավալ 288,510,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.11.2002

ERJG

Հապավում ERJG
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERJGS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 07.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 105,455
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 105,455
Թողարկման ծավալ 527,275,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.03.2008

ERKB

Հապավում ERKB
Թողարկող «ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERKBS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 16,991
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 16,991
Թողարկման ծավալ 169,910,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ERLG

Հապավում ERLG
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ «ԼՈՒՍԻՆ» ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERLGS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 10.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 8,029
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,029
Թողարկման ծավալ 40,145,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 21.07.2006

ERTG

Հապավում ERTG
Թողարկող «Երևանի ռետինատեխնիկական իրերի գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERTGS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 10.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 40,081
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,081
Թողարկման ծավալ 400,810,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ERTQ

Հապավում ERTQ
Թողարկող «ԵՐՏԵՔՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERTQS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 18,748
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 18,748
Թողարկման ծավալ 187,480,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006
Թարմացված է առ` 29.03.2017