Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ENGP

Հապավում ENGP
Թողարկող «ԻՆԺՆԱԽԱԳԻԾ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMENGPS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 20.09.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 500.00
Թողարկված քանակ 35,920
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 35,920
Թողարկման ծավալ 17,960,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 14.01.2005

EPLG

Հապավում EPLG
Թողարկող «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEPLGS10AV7
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 23,111
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 23,111
Թողարկման ծավալ 115,555,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

EQDF

Հապավում EQDF
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԻՄԻԱ-ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՖԻՐՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEQDFS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 19.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 122,971
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 122,971
Թողարկման ծավալ 614,855,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.05.2008

ERAZ

Հապավում ERAZ
Թողարկող «ԵրԱԶ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERAZS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 12.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 28,851
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 28,851
Թողարկման ծավալ 288,510,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.11.2002

ERJG

Հապավում ERJG
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERJGS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 07.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 105,455
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 105,455
Թողարկման ծավալ 527,275,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.03.2008

ERKB

Հապավում ERKB
Թողարկող «ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERKBS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 16,991
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 16,991
Թողարկման ծավալ 169,910,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ERLG

Հապավում ERLG
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ «ԼՈՒՍԻՆ» ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERLGS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 10.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 8,029
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,029
Թողարկման ծավալ 40,145,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 21.07.2006

ERTG

Հապավում ERTG
Թողարկող «Երևանի ռետինատեխնիկական իրերի գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERTGS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 10.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 40,081
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,081
Թողարկման ծավալ 400,810,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ERTQ

Հապավում ERTQ
Թողարկող «ԵՐՏԵՔՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMERTQS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 18,748
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 18,748
Թողարկման ծավալ 187,480,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006

ESHN

Հապավում ESHN
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆՇԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMESHNS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 17.07.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 28,382
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 28,382
Թողարկման ծավալ 56,764,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006
Թարմացված է առ` 29.03.2017