Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ESHN

Հապավում ESHN
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆՇԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMESHNS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 17.07.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 28,382
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 28,382
Թողարկման ծավալ 56,764,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ETCG

Հապավում ETCG
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ «ԱՆԱՀԻՏ» ՃԵՆԱՊԱԿՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMETCGS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 4,091
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,091
Թողարկման ծավալ 20,455,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ETRFC0

Հապավում ETRFC0
Թողարկող «Էրեբունի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMETRFC10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 06.08.2003
Դաս Արտոնյալ բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 8,556
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,556
Թողարկման ծավալ 85,560,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006

ETXS

Հապավում ETXS
Թողարկող «Երևանի տեխնոլոգիական սարքավորումների գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMETXSS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 28.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 12,928
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 12,928
Թողարկման ծավալ 129,280,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 06.10.2005

EVAF

Հապավում EVAF
Թողարկող «Երևանի «ՎԱՆ» արտադրական ֆիրմա» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEVAFS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 10,321
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,321
Թողարկման ծավալ 103,210,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

EVAN

Հապավում EVAN
Թողարկող «ՎԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEVANS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 28.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 6,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,000
Թողարկման ծավալ 60,000,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

EVGI

Հապավում EVGI
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEVGIS10ER3
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 590,340
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 590,340
Թողարկման ծավալ 590,340,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Թարմացված է առ` 29.03.2017