Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

FERT

Հապավում FERT
Թողարկող «ՖԵՐԻՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFERTS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 26.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 4,092
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,092
Թողարկման ծավալ 40,920,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 19.07.2006

FNCAB1

Հապավում FNCAB1
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB21ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 13.03.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 160,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 160,000
Թողարկման ծավալ 4,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 22.02.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/08/2017, 21/02/2018, 21/08/2018, 21/02/2019
Թողարկման ամսաթիվ 22.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.02.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 22.02.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 22.02.2019

FNCAB2

Հապավում FNCAB2
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB22ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 12.05.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 1,500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 27.04.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 27/10/2017թ., 27/04/2018թ., 27/10/2018թ., 27/04/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 22.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 27.04.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 27.04.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.04.2019
Թարմացված է առ` 29.04.2019