Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

FERT

Հապավում FERT
Թողարկող «ՖԵՐԻՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFERTS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 26.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 4,092
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,092
Թողարկման ծավալ 40,920,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 19.07.2006

FMGCB1

Հապավում FMGCB1
Թողարկող Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFMGCB21ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 22.12.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 20,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,000
Թողարկման ծավալ 500,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.12.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 12/03/2018թ., 12/06/2018թ., 12/09/2018թ., 12/12/2018թ., 12/03/2019թ., 12/06/2019թ., 12/09/2019թ. և 12/12/2019թ., ժամը 14:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 12.12.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.12.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 12.12.2017
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.12.2019

FMGCB2

Հապավում FMGCB2
Թողարկող Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFMGCB22ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 22.12.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 100,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.12.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 12/03/2018թ., 12/06/2018թ., 12/09/2018թ., 12/12/2018թ., 12/03/2019թ., 12/06/2019թ., 12/09/2019թ. և 12/12/2019թ., ժամը 14:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 12.12.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.12.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 12.12.2017
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.12.2019

FNCAB1

Հապավում FNCAB1
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB21ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 13.03.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 160,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 160,000
Թողարկման ծավալ 4,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 22.02.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/08/2017, 21/02/2018, 21/08/2018, 21/02/2019
Թողարկման ամսաթիվ 22.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.02.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 22.02.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 22.02.2019

FNCAB2

Հապավում FNCAB2
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB22ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 12.05.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 1,500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 27.04.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 27/10/2017թ., 27/04/2018թ., 27/10/2018թ., 27/04/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 22.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 27.04.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 27.04.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.04.2019

FSCRB1

Հապավում FSCRB1
Թողարկող «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFSCRB21ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 16.08.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 100,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 20.07.2020
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 20/01/2019թ., 20/07/2019թ., 20/01/2020թ. և 20/07/2020թ., ժամը 00:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 20.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 20.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 20.07.2018
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 20.07.2020

FSCRB2

Հապավում FSCRB2
Թողարկող «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFSCRB22ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 16.08.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 20.07.2020
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 20/01/2019թ., 20/07/2019թ., 20/01/2020թ. և 20/07/2020թ., ժամը 00:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 20.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 20.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 20.07.2018
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 20.07.2020
Թարմացված է առ` 20.07.2020