Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

GANL

Հապավում GANL
Թողարկող Գյումրիի «Անալիտսարք» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGANLS10SH1
Թույլատրման ամսաթիվ 08.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 11,060
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,060
Թողարկման ծավալ 110,600,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

GANV

Հապավում GANV
Թողարկող «ԱՆԻՎ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGANVS10SH0
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 5,048
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,048
Թողարկման ծավալ 10,096,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2006

GAPG

Հապավում GAPG
Թողարկող «Գյումրու ապակու գործարան» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGAPGS11SH4
Թույլատրման ամսաթիվ 07.12.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 1,163,970
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,163,970
Թողարկման ծավալ 116,397,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

GARN

Հապավում GARN
Թողարկող «ԳԱՐՈՒՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGARNS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 28.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 11,193
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,193
Թողարկման ծավալ 111,930,000.00
Տեղաբաշխման ավարտ 01.01.1970
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.09.2006

GARV

Հապավում GARV
Թողարկող «Գյումրու առշինվերանորոգում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGARVS10SH1
Թույլատրման ամսաթիվ 01.03.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 2,545
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,545
Թողարկման ծավալ 25,450,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 20.05.2003

GEGM

Հապավում GEGM
Թողարկող «ԳԵՂԱՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGEGMS10GR9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 8,582
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,582
Թողարկման ծավալ 85,820,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004

GGAM

Հապավում GGAM
Թողարկող «ԳՈՐԻՍԻ ԳԱՄՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGGAMS10SU6
Թույլատրման ամսաթիվ 12.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 21,177
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 21,177
Թողարկման ծավալ 21,177,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

GGMA

Հապավում GGMA
Թողարկող «ԳԵՂԱՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGGMAS10GR7
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 43,717
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 43,717
Թողարկման ծավալ 437,170,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.03.2008

GHAC

Հապավում GHAC
Թողարկող «ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՑ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGHACS10GR6
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 4,672
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,672
Թողարկման ծավալ 46,720,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2004

GHRF

Հապավում GHRF
Թողարկող «ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGHRFS10SH9
Թույլատրման ամսաթիվ 06.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 5,182
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,182
Թողարկման ծավալ 51,820,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004
Թարմացված է առ` 31.03.2017