Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

GANL

Հապավում GANL
Թողարկող Գյումրիի «Անալիտսարք» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGANLS10SH1
Թույլատրման ամսաթիվ 08.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 11,060
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,060
Թողարկման ծավալ 110,600,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

GANV

Հապավում GANV
Թողարկող «ԱՆԻՎ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGANVS10SH0
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 5,048
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,048
Թողարկման ծավալ 10,096,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2006

GAPG

Հապավում GAPG
Թողարկող «Գյումրու ապակու գործարան» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGAPGS11SH4
Թույլատրման ամսաթիվ 07.12.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 1,163,970
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,163,970
Թողարկման ծավալ 116,397,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

GARN

Հապավում GARN
Թողարկող «ԳԱՐՈՒՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGARNS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 28.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 11,193
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,193
Թողարկման ծավալ 111,930,000.00
Տեղաբաշխման ավարտ 01.01.1970
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.09.2006

GARV

Հապավում GARV
Թողարկող «Գյումրու առշինվերանորոգում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGARVS10SH1
Թույլատրման ամսաթիվ 01.03.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 2,545
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,545
Թողարկման ծավալ 25,450,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 20.05.2003

GB10172

Հապավում GB10172
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB10172212
Թույլատրման ամսաթիվ 17.02.2011
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 167,570,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 167,570,000
Թողարկման ծավալ 16,757,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 17.02.2021
Ժամկետայնություն 10 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 20
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 17/08/2011, 17/02/2012, 17/08/2012, 17/02/2013, 17/08/2013, 17/02/2014, 17/08/2014, 17/02/2015, 17/08/2015, 17/02/2016, 17/08/2016, 17/02/2017, 17/08/2017, 17/02/2018, 17/08/2018, 17/02/2019, 17/08/2019, 17/02/2020, 17/08/2020, 17/02/2021
Թողարկման ամսաթիվ 17.02.2011
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 17.02.2021

GB1419C

Հապավում GB1419C
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB1419C200
Թույլատրման ամսաթիվ 19.12.2006
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 15,000,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,841,870
Թողարկման ծավալ 184,187,000.00
Մարման ամսաթիվ 19.12.2020
Ժամկետայնություն 14 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 28
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 19/06/2007, 19/12/2007, 19/06/2008, 19/12/2008, 19/06/2009, 19/12/2009, 19/06/2010, 19/12/2010, 19/06/2011, 19/12/2011, 19/06/2012, 19/12/2012, 19/06/2013, 19/12/2013, 19/06/2014, 19/12/2014, 19/06/2015, 19/12/2015, 19/06/2016, 19/12/2016, 19/06/2017, 19/12/2017, 19/06/2018, 19/12/2018, 19/06/2019, 19/12/2019, 19/06/2020, 19/12/2020
Թողարկման ամսաթիվ 19.12.2006
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 19.12.2020

GB1513C

Հապավում GB1513C
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB1513C200
Թույլատրման ամսաթիվ 13.12.2005
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 15,000,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,900,000
Թողարկման ծավալ 1,090,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.12.2020
Ժամկետայնություն 15 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 30
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/06/2006, 13/12/2006, 13/06/2007, 13/12/2007, 13/06/2008, 13/12/2008, 13/06/2009, 13/12/2009, 13/06/2010, 13/12/2010, 13/06/2011, 13/12/2011, 13/06/2012, 13/12/2012, 13/06/2013, 13/12/2013, 13/06/2014, 13/12/2014, 13/06/2015, 13/12/2015, 13/06/2016, 13/12/2016, 13/06/2017, 13/12/2017, 13/06/2018, 13/12/2018, 13/06/2019, 13/12/2019, 13/06/2020, 13/12/2020
Թողարկման ամսաթիվ 13.12.2005
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.12.2020

GEGM

Հապավում GEGM
Թողարկող «ԳԵՂԱՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGEGMS10GR9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 8,582
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,582
Թողարկման ծավալ 85,820,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004

GGAM

Հապավում GGAM
Թողարկող «ԳՈՐԻՍԻ ԳԱՄՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGGAMS10SU6
Թույլատրման ամսաթիվ 12.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 21,177
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 21,177
Թողարկման ծավալ 21,177,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006
Թարմացված է առ` 17.02.2021