Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

HAGB

Հապավում HAGB
Թողարկող «Հայագրոբանկ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHAGBS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 700.00
Թողարկված քանակ 1,771,108
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,771,108
Թողարկման ծավալ 1,239,775,600.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

HANX

Հապավում HANX
Թողարկող «ՀԱՆԱՐԴՆԱԽԱԳԻԾ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHANXS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 17.02.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 280.00
Թողարկված քանակ 15,679
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 15,679
Թողարկման ծավալ 4,390,120.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006

HASH

Հապավում HASH
Թողարկող «ՀԱՇՎԻՉ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHASHS10KT8
Թույլատրման ամսաթիվ 15.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 288,218
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 288,218
Թողարկման ծավալ 288,218,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 30.12.2005

HATC

Հապավում HATC
Թողարկող «ՀԱՏԻՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHATCS10KT7
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 10,238
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,238
Թողարկման ծավալ 51,190,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

HATS

Հապավում HATS
Թողարկող «ՀԱՑԾԽԱԽՈՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHATSS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 107,907
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 107,907
Թողարկման ծավալ 107,907,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.04.2007

HCFT

Հապավում HCFT
Թողարկող «ՀԱՅՀՐՈՒՇԱԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHCFTS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 07.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 19,000.00
Թողարկված քանակ 33,082
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 33,082
Թողարկման ծավալ 628,558,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 31.08.2007

HDAP

Հապավում HDAP
Թողարկող «ՀԻԴՐՈԱՊԱՐԱՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHDAPS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 13.04.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 204,590
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 204,590
Թողարկման ծավալ 409,180,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

HEHG

Հապավում HEHG
Թողարկող «Հ ԷԴ, ՀԱՑԱՍ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHEHGS10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 16.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 21,883
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 21,883
Թողարկման ծավալ 218,830,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.09.2006

HELM

Հապավում HELM
Թողարկող «Հայէլեկտրամեքենա» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHELMS10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 05.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 11,585,780
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,585,780
Թողարկման ծավալ 1,158,578,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

HEMJ

Հապավում HEMJ
Թողարկող «ՀԱՏՈՒԿԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHEMJS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 27.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,317
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,317
Թողարկման ծավալ 33,170,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 21.07.2006
Թարմացված է առ` 31.03.2017