Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

JHJG

Հապավում JHJG
Թողարկող ««Ջերմուկ» հանքային ջրի գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMJHJGS10VD1
Թույլատրման ամսաթիվ 19.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 12,451
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 12,451
Թողարկման ծավալ 124,510,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 31.03.2003

JSHN

Հապավում JSHN
Թողարկող «ՋԵՐՄՈՒԿՇԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMJSHNS10VD8
Թույլատրման ամսաթիվ 17.07.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 6,218
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,218
Թողարկման ծավալ 31,090,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 07.07.2005

JVGR

Հապավում JVGR
Թողարկող «ԻՋԵՎԱՆՅԱՆ ԳՈՐԳԵՐ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMJVGRS10TV1
Թույլատրման ամսաթիվ 28.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 500.00
Թողարկված քանակ 662,940
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 662,940
Թողարկման ծավալ 331,470,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 26.10.2004
Թարմացված է առ` 29.03.2017