Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ` Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական ցուցակներում ընդգրկված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի մասին:

Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

2N60294

Հապավում 2N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294227
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 481,994,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 481,994,000
Թողարկման ծավալ 48,199,400,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2022
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2017
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

3N36294

Հապավում 3N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294228
Թույլատրման ամսաթիվ 11.06.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 271,500,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 271,500,000
Թողարկման ծավալ 27,150,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2019
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

3N60294

Հապավում 3N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294235
Թույլատրման ամսաթիվ 15.05.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 272,826,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 272,826,000
Թողարկման ծավալ 27,282,600,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2023
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29.10.2018, 29.04.2019, 29.10.2019, 29.04.2020, 29.10.2020, 29.04.2021, 29.10.2021, 29.04.2022, 29.10.2022, 29.04.2023
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2018
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

4N36294

Հապավում 4N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294236
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 482,100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 482,100,000
Թողարկման ծավալ 48,210,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2023
Ժամկետայնություն 3 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 29.04.2020
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

4N60294

Հապավում 4N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294243
Թույլատրման ամսաթիվ 14.05.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 317,750,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 317,750,000
Թողարկման ծավալ 31,775,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2024
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023, 29/04/2024
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2019
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

5N60294

Հապավում 5N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294250
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 683,695,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 683,695,000
Թողարկման ծավալ 68,369,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2025
Ժամկետայնություն 5 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023, 29/04/2024, 29/10/2024, 29/04/2025
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 29.04.2020
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

6N60294

Հապավում 6N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294268
Թույլատրման ամսաթիվ 11.05.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 358,920,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 358,920,000
Թողարկման ծավալ 35,892,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2026
Ժամկետայնություն 5 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023, 29/04/2024, 29/10/2024, 29/04/2025, 29/10/2025, 29/04/2026
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 11.05.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 11.05.2021
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

7N36294

Հապավում 7N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294244
Թույլատրման ամսաթիվ 08.06.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 352,000,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 352,000,000
Թողարկման ծավալ 35,200,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2024
Ժամկետայնություն 3 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29.10.2021, 29.04.2022, 29.10.2022, 29.04.2023, 29.10.2023, 29.04.2024
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 08.06.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 08.06.2021
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ACBAB6

Հապավում ACBAB6
Թողարկող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB26ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.07.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 30,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 30,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 01.12.2023
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.1%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 5
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/12/2021թ., 01/06/2022թ., 01/12/2022թ., 01/06/2023թ., 01/12/2023թ.,
Թողարկման ամսաթիվ 01.06.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.06.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 01.07.2021
Կարգավիճակ Ցուցակված

ACBAB7

Հապավում ACBAB7
Թողարկող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB27ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 01.09.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 20,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 01.06.2023
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/12/2021թ., 01/06/2022թ., 01/12/2022թ., 01/06/2023թ
Թողարկման ամսաթիվ 01.06.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.06.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 19.08.2021
Կարգավիճակ Ցուցակված

AHEK

Հապավում AHEK
Թողարկող «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր 00AHEKS10KR3
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2009
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 11,536,861
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,536,861
Թողարկման ծավալ 11,536,861,000.00
Կարգավիճակ Ցուցակված
Լրացուցիչ նշումներ 00AHEKS10KR3 կոդը արժեթղթերի նույնականացնող ծածակագիր (SIN) է՝ համաձայն «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգի:

ALMS

Հապավում ALMS
Թողարկող «Ալմաստ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMALMSS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 418,217
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 418,217
Թողարկման ծավալ 418,217,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

AMRBB2B

Հապավում AMRBB2B
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2BER4
Թույլատրման ամսաթիվ 22.08.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 8,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.10.2022
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18/10/2018թ., 18/01/2019թ., 18/04/2019թ., 18/07/2019թ., 18/10/2019թ., 18/01/2020թ., 18/04/2020թ., 18/07/2020թ., 18/10/2020թ., 18/01/2021թ., 18/04/2021թ., 18/07/2021թ., 18/10/2021թ., 18/01/2022թ., 18/04/2022թ., 18/07/2022թ. և 18/10/2022թ., ժամը 00:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 18.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 08.08.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2D

Հապավում AMRBB2D
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2DER0
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 20,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 24.09.2021
Ժամկետայնություն 3 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 24/03/2019, 24/09/2019, 24/03/2020, 24/09/2020, 24/03/2021, 24/09/2021
Թողարկման ամսաթիվ 24.09.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.09.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 17.10.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2E

Հապավում AMRBB2E
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2EER8
Թույլատրման ամսաթիվ 21.12.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 30,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 30,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.02.2022
Ժամկետայնություն 39 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 13
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 12/02/2019, 12/05/2019, 12/08/2019, 12/11/2019, 12/02/2020, 12/05/2020, 12/08/2020, 12/11/2020 12/02/2021, 12/05/2021, 12/08/2021, 12/11/2021, 12/02/2022
Թողարկման ամսաթիվ 12.11.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.11.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 07.12.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2G

Հապավում AMRBB2G
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2GER3
Թույլատրման ամսաթիվ 31.05.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.05.2023
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18/05/2019, 18/08/2019, 18/11/2019, 18/02/2020, 18/05/2020, 18/08/2020, 18/11/2020, 18/02/2021, 18/05/2021, 18/08/2021, 18/11/2021, 18/02/2022, 18/05/2022, 18/08/2022, 18/11/2022, 18/02/2023, 18/05/2023
Թողարկման ամսաթիվ 18.02.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.02.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 10.05.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2I

Հապավում AMRBB2I
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2IER9
Թույլատրման ամսաթիվ 31.05.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 30,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 30,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.02.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիղ
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18/05/2019, 18/08/2019, 18/11/2019, 18/02/2020, 18/05/2020, 18/08/2020, 18/11/2020, 18/02/2021, 18/05/2021, 18/08/2021, 18/11/2021, 18/02/2022
Թողարկման ամսաթիվ 18.02.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.02.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 06.05.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2J

Հապավում AMRBB2J
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2JER7
Թույլատրման ամսաթիվ 15.08.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.02.2022
Ժամկետայնություն 33 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 11
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/08/2019, 13/11/2019, 13/02/2020, 13/05/2020, 13/08/2020, 13/11/2020, 13/02/2021, 13/05/2021, 13/08/2021, 13/11/2021, 13/02/2022
Թողարկման ամսաթիվ 13.05.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 13.05.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 01.08.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2K

Հապավում AMRBB2K
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2KER5
Թույլատրման ամսաթիվ 25.10.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 8,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 27.11.2021
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 27/11/2019, 27/02/2020, 27/05/2020, 27/08/2020, 27/11/2020, 27/02/2021, 27/05/2021, 27/08/2021, 27/11/2021
Թողարկման ամսաթիվ 27.08.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 27.08.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 09.10.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2L

Հապավում AMRBB2L
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2LER3
Թույլատրման ամսաթիվ 04.02.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 117,100
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 117,100
Թողարկման ծավալ 11,710,000.00
Մարման ամսաթիվ 03.06.2022
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 5
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 03/06/2020, 03/12/2020, 03/06/2021, 03/12/2021, 03/06/2022
Թողարկման ամսաթիվ 03.12.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 03.12.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 17.01.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBM

Հապավում AMRBBM
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2MER1
Թույլատրման ամսաթիվ 14.07.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 28.07.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 28/07/2020, 28/10/2020, 28/01/2021, 28/04/2021, 28/07/2021, 28/10/2021, 28/01/2022, 28/04/2022, 28/07/2022
Թողարկման ամսաթիվ 28.04.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 28.04.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 16.06.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBM1

Հապավում AMRBBM1
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBBM1ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 15.03.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 55,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 55,000
Թողարկման ծավալ 5,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 04.05.2023
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 04/05/2021, 04/08/2021, 04/11/2021, 04/02/2022, 04/05/2022, 04/08/2022, 04/11/2022, 04/02/2023, 04/05/2023
Թողարկման ամսաթիվ 04.02.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 04.02.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 26.02.2021
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBM2

Հապավում AMRBBM2
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBBM2ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 12.07.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 44,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 44,000
Թողարկման ծավալ 4,400,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.10.2023
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Թողարկման ամսաթիվ 12.04.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.04.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 22.06.2021
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBM3

Հապավում AMRBBM3
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBBM3ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 24.05.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.10.2023
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր ՝ 12/07/2021թ., 12/10/2021թ., 12/01/2022թ., 12/04/2022թ, 12/07/2022թ., 12/10/2022թ., 12/01/2023թ., 12/04/2023թ, 12/07/2023թ., 12/10/2023թ
Թողարկման ամսաթիվ 12.04.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.04.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 30.04.2021
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBM4

Հապավում AMRBBM4
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBBM4ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 29.07.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 03.08.2023
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 03/08/2021թ., 03/11/2021թ., 03/02/2022թ., 03/05/2022թ, 03/08/2022թ., 03/11/2022թ., 03/02/2023թ., 03/05/2023թ, 03/08/2023թ.,
Թողարկման ամսաթիվ 03.05.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 03.05.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 09.07.2021
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBN

Հապավում AMRBBN
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2NER9
Թույլատրման ամսաթիվ 15.06.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 28.07.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 28/07/2020թ., 28/10/2020թ., 28/01/2021թ., 28/04/2021թ., 28/07/2021թ., 28/10/2021թ., 28/01/2022թ., 28/04/2022թ., 28/07/2022թ
Թողարկման ամսաթիվ 28.04.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 28.04.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 07.05.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBO

Հապավում AMRBBO
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2OER7
Թույլատրման ամսաթիվ 14.08.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 41,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 41,000
Թողարկման ծավալ 4,100,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.11.2022
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18/08/2020, 18/11/2020, 18/02/2021, 18/05/2021, 18/08/2021, 18/11/2021, 18/02/2022, 18/05/2022, 18/08/2022, 18/11/2022
Թողարկման ամսաթիվ 18.05.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.05.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 31.07.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBP

Հապավում AMRBBP
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2PER4
Թույլատրման ամսաթիվ 04.09.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.10.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/10/2020թ., 13/01/2021թ., 13/04/2021թ., 13/07/2021թ., 13/10/2021թ., 13/01/2022թ., 13/04/2022թ., 13/07/2022թ., 13/10/2022թ
Թողարկման ամսաթիվ 13.07.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 13.07.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 19.08.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBQ

Հապավում AMRBBQ
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2QER2
Թույլատրման ամսաթիվ 28.10.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 08.12.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 08/12/2020թ., 08/03/2021թ., 08/06/2021թ., 08/09/2021թ., 08/12/2021թ., 08/03/2022թ., 08/06/2022թ., 08/09/2022թ., 08/12/2022թ
Թողարկման ամսաթիվ 08.09.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 08.09.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 13.10.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBS

Հապավում AMRBBS
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2SER8
Թույլատրման ամսաթիվ 27.01.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 15,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 07.03.2023
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 07/03/2021թ., 07/06/2021թ., 07/09/2021թ., 07/12/2021թ, 07/03/2022թ., 07/06/2022թ., 07/09/2022թ., 07/12/2022թ., 07/03/2023թ
Թողարկման ամսաթիվ 07.12.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 07.12.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 29.12.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBT

Հապավում AMRBBT
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2TER6
Թույլատրման ամսաթիվ 27.01.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 07.03.2023
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 07/03/2021, 07/06/2021, 07/09/2021, 07/12/2021, 07/03/2022, 07/06/2022, 07/09/2022, 07/12/2022, 07/03/2023
Թողարկման ամսաթիվ 07.12.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 07.12.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 30.12.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBBU

Հապավում AMRBBU
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2UER4
Թույլատրման ամսաթիվ 05.03.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 19.04.2023
Ժամկետայնություն 27ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 19/04/2021, 19/07/2021, 19/10/2021, 19/01/2022, 19/04/2022, 19/07/2022, 19/10/2022, 19/01/2023, 19/04/2023
Թողարկման ամսաթիվ 19.01.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 19.01.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 15.02.2021
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB8

Հապավում ANLBB8
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB28ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 07.02.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 07/02/2020, 07/05/2020, 07/08/2020, 07/11/2020, 07/02/2021, 07/05/2021, 07/08/2021, 07/11/2021, 07/02/2022
Թողարկման ամսաթիվ 07.11.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 07.11.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 31.01.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB9

Հապավում ANLBB9
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB29ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 22.11.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 50,000.00
Թողարկված քանակ 5,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,000
Թողարկման ծավալ 250,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 07.02.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 07/02/2020, 07/05/2020, 07/08/2020, 07/11/2020, 07/02/2021, 07/05/2021, 07/08/2021, 07/11/2021, 07/02/2022
Թողարկման ամսաթիվ 07.11.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 07.11.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 07.11.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBBA

Հապավում ANLBBA
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB2AER1
Թույլատրման ամսաթիվ 26.08.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 22.10.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/10/2020, 22/01/2021, 22/04/2021, 22/07/2021, 22/10/2021, 22/01/2022, 22/04/2022, 22/07/2022, 22/10/2022
Թողարկման ամսաթիվ 22.07.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.07.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 03.08.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBBB

Հապավում ANLBBB
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB2BER9
Թույլատրման ամսաթիվ 04.11.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 27.11.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 27/11/2020, 27/02/2021, 27/05/2021, 27/08/2021, 27/11/2021, 27/02/2022, 27/05/2022, 27/08/2022, 27/11/2022
Թողարկման ամսաթիվ 27.08.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 27.08.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 21.10.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBBC

Հապավում ANLBBC
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB2CER7
Թույլատրման ամսաթիվ 22.02.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 22.07.2023
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/04/2021թ., 22/07/2021թ., 22/10/2021թ., 22/01/2022թ., 22/04/2022թ., 22/07/2022թ., 22/10/2022թ., 22/01/2023թ., 22/04/2023թ., 22/07/2023թ.
Թողարկման ամսաթիվ 22.01.2021
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.01.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 04.02.2021
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBANK

Հապավում ARBANK
Թողարկող Դիլիջան Ֆայնենս Բ․ Վ․
Տարբերակիչ ծածկագիր XS2080321198
Թույլատրման ամսաթիվ 30.06.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 300,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 300,000
Թողարկման ծավալ 300,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 28.01.2025
Ժամկետայնություն 5 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 28/07/2020, 28/01/2021, 28/07/2021, 28/01/2022, 28/07/2022, 28/01/2023, 28/07/2023, 28/01/2024, 28/07/2024, 28/01/2025
Թողարկման ամսաթիվ 28.01.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 28.01.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված
Լրացուցիչ նշումներ Անվանական արժեքը՝ 1,000 ԱՄՆ դոլար, նվազագույն գնանշման ծավալը՝ 200,000 ԱՄՆ դոլար։

ARBBB9

Հապավում ARBBB9
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB29ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 20.03.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 09.07.2023
Ժամկետայնություն 42 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 14
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 09/04/2020,09/07/2020, 09/10/2020, 09/01/2021, 09/04/2021,09/07/2021, 09/10/2021, 09/01/2022, 09/04/2022,09/07/2022, 09/10/2022, 09/01/2023,09/04/2023,09/07/2023
Թողարկման ամսաթիվ 09.01.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 09.01.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 27.02.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBBBA

Հապավում ARBBBA
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB2AER9
Թույլատրման ամսաթիվ 20.03.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 25,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 25,000
Թողարկման ծավալ 250,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 09.07.2023
Ժամկետայնություն 42 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 14
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 09/04/2020,09/07/2020, 09/10/2020, 09/01/2021, 09/04/2021,09/07/2021, 09/10/2021, 09/01/2022, 09/04/2022,09/07/2022, 09/10/2022, 09/01/2023,09/04/2023,09/07/2023
Թողարկման ամսաթիվ 09.01.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 09.01.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 27.02.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBK

Հապավում ARBK
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 12.06.2008
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 1,760,731
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,760,731
Թողարկման ծավալ 8,803,655,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ARBKB2E

Հապավում ARBKB2E
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2EER0
Թույլատրման ամսաթիվ 27.11.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 200,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 02.01.2022
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 02/01/2018թ., 02/04/2018թ., 02/07/2018թ., 02/10/2018թ., 02/01/2019թ., 02/04/2019թ., 02/07/2019թ., 02/10/2019թ., 02/01/2020թ., 02/04/2020թ., 02/07/2020թ., 02/10/2020թ., 02/01/2021թ., 02/04/2021թ., 02/07/2021թ., 02/10/2021թ. և 02/01/2022թ.
Թողարկման ամսաթիվ 02.10.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 02.10.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 03.11.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

*Նշված կոդը արժեթղթերի նույնականացնող ծածակագիրն (SIN) է՝ համաձայն «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգի:

Թարմացված է առ` 15.09.2021