Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ` Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական ցուցակներում ընդգրկված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի մասին:

Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

AHEK

Հապավում AHEK
Թողարկող «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր 00AHEKS10KR3
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2009
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 11,536,861
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,536,861
Թողարկման ծավալ 11,536,861,000.00
Կարգավիճակ Ցուցակված
Լրացուցիչ նշումներ 00AHEKS10KR3 կոդը արժեթղթերի նույնականացնող ծածակագիր (SIN) է՝ համաձայն «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգի:

ASEV

Հապավում ASEV
Թողարկող «Արփա-Սևան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASEVS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 20,452
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,452
Թողարկման ծավալ 51,130,000.00
Կարգավիճակ Ցուցակված

HEZB

Հապավում HEZB
Թողարկող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ էԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHEZBS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 30.05.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,400.00
Թողարկված քանակ 1,897,938
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,897,938
Թողարկման ծավալ 19,738,555,200.00
Կարգավիճակ Ցուցակված
Լրացուցիչ նշումներ 2015թ. հունիսի 3-ից մինչև դեկտեմբերի 30-ը լրացուցիչ տեղաբաշխվել է 333,474 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր 2016 թվականինօգոստոսին ցուցակվել են 441,186 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր 2016 թվականին հունիսի 17-ից մինչև հոկտեմբերի 25-ը տեղաբաշխվել է 144,538 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր

*Նշված կոդը արժեթղթերի նույնականացնող ծածակագիրն (SIN) է՝ համաձայն «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգի:

Թարմացված է առ` 19.05.2021