Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ` Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական ցուցակներում ընդգրկված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի մասին:

Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ALMS

Հապավում ALMS
Թողարկող «Ալմաստ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMALMSS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 418,217
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 418,217
Թողարկման ծավալ 418,217,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ARBK

Հապավում ARBK
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 12.06.2008
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 1,760,731
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,760,731
Թողարկման ծավալ 8,803,655,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ASGR

Հապավում ASGR
Թողարկող «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» Բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASGRS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 30.04.2020
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 150.00
Թողարկված քանակ 7,865,480
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,865,480
Թողարկման ծավալ 1,179,822,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ESHG

Հապավում ESHG
Թողարկող «Երևանի Շամպայն գինիների գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMESHGS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 4,000.00
Թողարկված քանակ 222,183
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 222,183
Թողարկման ծավալ 888,732,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

EVG1

Հապավում EVG1
Թողարկող «Երևանի ոսկերչական գործարան - 1 Գնոմոն» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMYJGNS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 01.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 1,095,340
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,095,340
Թողարկման ծավալ 1,095,340,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված
Լրացուցիչ նշումներ նախկին՝ EVG1/AMEVG1S10ER3

MQER

Հապավում MQER
Թողարկող «Մաքուր երկաթի գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMMQERS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 69,093
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 69,093
Թողարկման ծավալ 690,930,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

UNIB

Հապավում UNIB
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 10.02.2016
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 172,886,525
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 172,886,525
Թողարկման ծավալ 17,288,652,500.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված
Լրացուցիչ նշումներ 2016թ. ապրիլի 20-ին և 21-ին լրացուցիչ տեղաբաշխվել է 22,704,347 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր, 2016թ. հուլիսի 27-ին լրացուցիչ տեղաբաշխվել է 12,173,914 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր, 2017թ. փետրվարի 10-ին տեղաբաշխվել է 13,962,749 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր:

*Նշված կոդը արժեթղթերի նույնականացնող ծածակագիրն (SIN) է՝ համաձայն «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգի:

Թարմացված է առ` 19.05.2021