Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ` Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական ցուցակներում ընդգրկված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի մասին: 

Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ARBKB2I

Հապավում ARBKB2I
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2IER1
Թույլատրման ամսաթիվ 23.07.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 120,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 120,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 11.09.2022
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 10/09/2018թ., 10/12/2018թ., 10/03/2019թ., 10/06/2019թ., 10/09/2019թ., 10/12/2019թ., 10/03/2020թ., 10/06/2020թ., 10/09/2020թ., 10/12/2020թ, 10/03/2021թ., 10/06/2021թ., 10/09/2021թ., 10/12/2021թ, 10/03/2022թ., 10/06/2022թ. և 10/09/2022թ., ժամը 1800 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 11.06.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 11.06.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 03.07.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2J

Հապավում ARBKB2J
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2JER9
Թույլատրման ամսաթիվ 27.08.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.07.2021
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/10/2018թ., 22/01/2019թ., 22/04/2019թ., 22/07/2019թ., 22/10/2019թ., 22/01/2020թ., 22/04/2020թ., 22/07/2020թ., 22/10/2020թ, 22/01/2021թ., 22/04/2021թ. և 22/07/2021թ., ժամը 1800 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 23.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 09.08.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2K

Հապավում ARBKB2K
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2KER7
Թույլատրման ամսաթիվ 12.08.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 120,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 120,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 19.09.2023
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 19/09/2019, 19/12/2019, 19/03/2020, 19/06/2020, 19/09/2020, 19/12/2020, 19/03/2021, 19/06/2021, 19/09/2021, 19/12/2021, 19/03/2022, 19/06/2022, 19/09/2022, 19/12/2022, 19/03/2023, 19/06/2023, 19/09/2023
Թողարկման ամսաթիվ 19.06.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 19.06.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 25.07.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2L

Հապավում ARBKB2L
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2LER5
Թույլատրման ամսաթիվ 01.02.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 114,189
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 114,189
Թողարկման ծավալ 2,854,725.00
Մարման ամսաթիվ 29.01.2024
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/01/2020, 29/04/2020, 29/07/2020, 29/10/2020, 29/01/2021, 29/04/2021, 29/07/2021, 29/10/2021, 29/01/2022, 29/04/2022, 29/07/2022, 29/10/2022, 29/01/2023, 29/04/2023, 29/07/2023, 29/10/2023, 29/01/2024
Թողարկման ամսաթիվ 29.10.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 29.10.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 29.12.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASEV

Հապավում ASEV
Թողարկող «Արփա-Սևան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASEVS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 20,452
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,452
Թողարկման ծավալ 51,130,000.00
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASGR

Հապավում ASGR
Թողարկող «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» Բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASGRS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 30.04.2020
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 150.00
Թողարկված քանակ 7,865,480
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,865,480
Թողարկման ծավալ 1,179,822,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ASHBB2

Հապավում ASHBB2
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB22ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 28.08.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 03.09.2021
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 03/09/2019, 03/12/2019, 03/03/2020, 03/06/2020, 03/09/2020, 03/12/2020, 03/03/2021, 03/06/2021, 03/09/2021
Թողարկման ամսաթիվ 03.06.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 03.06.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 02.08.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBB3

Հապավում ASHBB3
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB23ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 28.08.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 1,500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 10.06.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 10/09/2019, 10/12/2019, 10/03/2020, 10/06/2020, 10/09/2020, 10/12/2020, 10/03/2021, 10/06/2021, 10/09/2021, 10/12/2021, 10/03/2022, 10/06/2022
Թողարկման ամսաթիվ 10.06.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 10.06.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 02.08.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBB4

Հապավում ASHBB4
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB24ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 05.12.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 10.01.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.4%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 10/01/2020, 10/04/2020, 10/07/2020, 10/10/2020, 10/01/2021, 10/04/2021, 10/07/2021, 10/10/2021, 10/01/2022
Թողարկման ամսաթիվ 10.10.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 10.10.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 12.11.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBB5

Հապավում ASHBB5
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB25ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 25.02.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 16.03.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 16/03/2020, 16/06/2020, 16/09/2020, 16/12/2020, 16/03/2021, 16/06/2021, 16/09/2021, 16/12/2021, 16/03/2022
Թողարկման ամսաթիվ 16.12.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 16.12.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 07.02.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBB6

Հապավում ASHBB6
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB26ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 02.03.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 4,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 24.01.2023
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 24/04/2020, 24/07/2020, 24/10/2020, 24/01/2021, 24/04/2021, 24/07/2021, 24/10/2021, 24/01/2022, 24/04/2022, 24/07/2022, 24/10/2022, 24/01/2023
Թողարկման ամսաթիվ 24.01.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.01.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 14.02.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBB7

Հապավում ASHBB7
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB27ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 01.07.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 16.03.2023
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.95%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 16/06/2020թ, 16/09/2020թ, 16/12/2020թ, 16/03/2021թ, 16/06/2021թ, 16/09/2021թ, 16/12/2021թ, 16/03/2022թ, 16/06/2022թ, 16/09/2022թ, 16/12/2022թ, 16/03/2023թ
Թողարկման ամսաթիվ 16.03.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 16.03.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 15.05.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBBA

Հապավում ASHBBA
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB2AER2
Թույլատրման ամսաթիվ 21.08.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.10.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/10/2020, 13/01/2021, 13/04/2021, 13/07/2021, 13/10/2021, 13/01/2022, 13/04/2022, 13/07/2022, 13/10/2022
Թողարկման ամսաթիվ 13.07.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 13.07.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 04.08.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBBB

Հապավում ASHBBB
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB2BER0
Թույլատրման ամսաթիվ 27.08.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 300,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 300,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.10.2022
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/10/2020, 13/01/2021, 13/04/2021, 13/07/2021, 13/10/2021, 13/01/2022, 13/04/2022, 13/07/2022, 13/10/2022
Թողարկման ամսաթիվ 13.07.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 13.07.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 13.08.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBBC

Հապավում ASHBBC
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB2CER8
Թույլատրման ամսաթիվ 17.11.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 47,500
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 47,500
Թողարկման ծավալ 4,750,000.00
Մարման ամսաթիվ 17.02.2023
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 17/11/2020, 17/02/2021, 17/05/2021, 17/08/2021, 17/11/2021, 17/02/2022, 17/05/2022, 17/08/2022, 17/11/2022, 17/02/2023
Թողարկման ամսաթիվ 17.08.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 17.08.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 23.10.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASHBBD

Հապավում ASHBBD
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBB2DER6
Թույլատրման ամսաթիվ 16.10.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 300,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 300,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 01.03.2023
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/12/2020թ, 01/03/2021թ, 01/06/2021թ, 01/09/2021թ, 01/12/2021թ, 01/03/2022թ, 01/06/2022թ, 01/09/2022թ, 01/12/2022թ, 01/03/2023թ
Թողարկման ամսաթիվ 01.09.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.09.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 23.09.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

COVSB5

Հապավում COVSB5
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB25ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 05.09.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 30,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 30,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.04.2021
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/10/2018թ., 26/04/2019թ., 26/10/2019թ., 26/04/2020թ., 26/10/2020թ.և 26/04/2021թ., ժամը 00:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 26.04.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 26.04.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 21.08.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

COVSB6

Հապավում COVSB6
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB26ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 05.09.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.04.2021
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/10/2018թ., 26/04/2019թ., 26/10/2019թ., 26/04/2020թ., 26/10/2020թ.և 26/04/2021թ., ժամը 00:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 26.04.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 26.04.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 21.08.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

COVSB7

Հապավում COVSB7
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB27ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 05.09.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ Եվրո
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.04.2021
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/10/2018թ., 26/04/2019թ., 26/10/2019թ., 26/04/2020թ., 26/10/2020թ.և 26/04/2021թ., ժամը 00:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 26.04.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 26.04.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 21.08.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

COVSB8

Հապավում COVSB8
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB28ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 12.09.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 15.04.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 15/10/2019, 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 15/04/2022
Թողարկման ամսաթիվ 15.04.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 15.04.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 23.08.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

COVSB9

Հապավում COVSB9
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB29ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 12.09.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 15.04.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 15/10/2019, 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 15/04/2022
Թողարկման ամսաթիվ 15.04.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 15.04.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 23.08.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

COVSBA

Հապավում COVSBA
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB2AER7
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 17.10.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 17/04/2020, 17/10/2020, 17/04/2021, 17/10/2021, 17/04/2022, 17/10/2022
Թողարկման ամսաթիվ 17.10.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 17.10.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 18.12.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

COVSBB

Հապավում COVSBB
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB2BER5
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 17.10.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 17/04/2020, 17/10/2020, 17/04/2021, 17/10/2021, 17/04/2022, 17/10/2022
Թողարկման ամսաթիվ 17.10.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 17.10.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 18.12.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

EJWG

Հապավում EJWG
Թողարկող «Երևանի ոսկերչական գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEJWGS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 16.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 398.75
Թողարկված քանակ 10,348,896
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,348,896
Թողարկման ծավալ 4,126,622,280.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ESHG

Հապավում ESHG
Թողարկող «Երևանի Շամպայն գինիների գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMESHGS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 4,000.00
Թողարկված քանակ 222,183
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 222,183
Թողարկման ծավալ 888,732,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

EUBDB3

Հապավում EUBDB3
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEUBDB22ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 26.03.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 285,010
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 285,010
Թողարկման ծավալ 285,010,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.03.2025
Ժամկետայնություն 120 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.15%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 20
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/09/2015, 26/03/2016, 26/09/2016, 26/03/2017, 26/09/2017, 26/03/2018, 26/09/2018, 26/03/2019, 26/09/2019, 26/03/2020, 26/09/2020, 26/03/2021, 26/09/2021, 26/03/2022, 26/09/2022, 26/03/2023, 26/09/2023, 26/03/2024, 26/09/2024, 26/03/2025
Թողարկման ամսաթիվ 26.03.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 26.03.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 26.03.2015
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

EUBDB4

Հապավում EUBDB4
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր XS2010043904
Թույլատրման ամսաթիվ 13.11.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 500,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 500,000
Թողարկման ծավալ 500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.09.2029
Ժամկետայնություն 10 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 3.95%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 20
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/03/2020 , 26/09/2020, 26/03/2021 , 26/09/2021, 26/03/2022 , 26/09/2022, 26/03/2023 , 26/09/2023, 26/03/2024 , 26/09/2024, 26/03/2025 , 26/09/2025, 26/03/2026 , 26/09/2026, 26/03/2027 , 26/09/2027, 26/03/2028 , 26/09/2028, 26/03/2029 , 26/09/2029
Թողարկման ամսաթիվ 26.09.2019
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված
Լրացուցիչ նշումներ Պայմանական անվանական արժեքը՝ 1000 միավոր (ԱՄՆ դոլար), նվազագույն գնանշման ծավալը՝ 220,000 ԱՄՆ դոլար։

EVG1

Հապավում EVG1
Թողարկող «Երևանի ոսկերչական գործարան - 1 Գնոմոն» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMYJGNS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 01.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 1,095,340
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,095,340
Թողարկման ծավալ 1,095,340,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված
Լրացուցիչ նշումներ նախկին՝ EVG1/AMEVG1S10ER3

FMGCB3

Հապավում FMGCB3
Թողարկող Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFMGCB23ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 23.06.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 1,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,000
Թողարկման ծավալ 100,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.05.2023
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/11/2020, 26/05/2021, 26/11/2021, 26/05/2022, 26/11/2022, 26/05/2023
Թողարկման ամսաթիվ 26.05.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 26.05.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 26.05.2020
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

FMGCB4

Հապավում FMGCB4
Թողարկող Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFMGCB24ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 23.06.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 8,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,000
Թողարկման ծավալ 800,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.05.2023
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.4%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/11/2020, 26/05/2021, 26/11/2021, 26/05/2022, 26/11/2022, 26/05/2023
Թողարկման ամսաթիվ 26.05.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 26.05.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 26.05.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

FNCAB3

Հապավում FNCAB3
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB23ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 09.01.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 140,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 140,000
Թողարկման ծավալ 1,400,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.12.2021
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18/06/2019, 18/12/2019, 18/06/2020, 18/12/2020, 18/06/2021, 18/12/2021
Թողարկման ամսաթիվ 18.12.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.12.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 18.12.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

FNCAB4

Հապավում FNCAB4
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB24ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 18.03.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 25.02.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 25/08/2019թ., 25/02/2020թ., 25/08/2020թ., 25/02/2021թ., 25/08/2021թ. և 25/02/2022թ.
Թողարկման ամսաթիվ 22.02.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 25.02.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 25.02.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

FNCAB5

Հապավում FNCAB5
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB25ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 17.05.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.04.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/10/2019, 26/04/2020, 26/10/2020, 26/04/2021, 26/10/2021, 26/04/2022
Թողարկման ամսաթիվ 26.04.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 26.04.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 26.04.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

FNCAB6

Հապավում FNCAB6
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB26ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 28.10.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 1,500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 24.09.2022
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 24/03/2020, 24/09/2020, 24/03/2021, 24/09/2021, 24/03/2022, 24/09/2022
Թողարկման ամսաթիվ 24.09.2019
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.09.2019
Տեղաբաշխման ավարտ 24.09.2019
Կարգավիճակ Ցուցակված

FSCRB4

Հապավում FSCRB4
Թողարկող «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFSCRB24ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 29.07.2020
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 8,350
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,350
Թողարկման ծավալ 835,000.00
Մարման ամսաթիվ 09.07.2023
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 09/01/2021, 09/07/2021, 09/01/2022, 09/07/2022, 09/01/2023, 09/07/2023
Թողարկման ամսաթիվ 09.07.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 09.07.2020
Տեղաբաշխման ավարտ 09.07.2020
Կարգավիճակ Ցուցակված

gb1029A

Հապավում gb1029A
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB1029A292
Թույլատրման ամսաթիվ 09.07.2019
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 1,637,614,590
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,637,614,590
Թողարկման ծավալ 163,761,459,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.10.2029
Ժամկետայնություն 10 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 21
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023, 29/04/2024, 29/10/2024, 29/04/2025, 29/10/2025, 29/04/2026, 29/10/2026, 29/04/2027, 29/10/2027, 29/04/2028, 29/10/2028, 29/04/2029, 29/10/2029,
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2019
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

Gb1029A

Հապավում Gb1029A
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB1029A276
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 464,200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 464,200,000
Թողարկման ծավալ 46,420,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.10.2027
Ժամկետայնություն 10 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 20
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023, 29/04/2024, 29/10/2024, 29/04/2025, 29/10/2025, 29/04/2026, 29/10/2026, 29/04/2027, 29/10/2027
Թողարկման ամսաթիվ 29.10.2017
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

GB1029A

Հապավում GB1029A
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB1029A235
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2013
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 136,250,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 136,250,000
Թողարկման ծավալ 13,625,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.10.2023
Ժամկետայնություն 10 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 20
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/04/2014, 29/10/2014, 29/04/2015, 29/10/2015, 29/04/2016, 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023
Թողարկման ամսաթիվ 29.10.2013
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

gB1029A

Հապավում gB1029A
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB1029A250
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 383,794,200
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 383,794,200
Թողարկման ծավալ 38,379,420,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.10.2025
Ժամկետայնություն 10 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 11%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 20
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/04/2016, 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023, 29/04/2024, 29/10/2024, 29/04/2025, 29/10/2025
Թողարկման ամսաթիվ 29.10.2015
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

GB1129A

Հապավում GB1129A
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB1129A316
Թույլատրման ամսաթիվ 12.01.2021
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 5,000,000,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 225,182,000
Թողարկման ծավալ 22,518,200,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.10.2031
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 2
Թողարկման ամսաթիվ 29.10.2020
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.01.2021
Տեղաբաշխման ավարտ 12.01.2021
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

GB15213

Հապավում GB15213
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB15213219
Թույլատրման ամսաթիվ 21.03.2006
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 15,000,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 82,970
Թողարկման ծավալ 8,297,000.00
Մարման ամսաթիվ 21.03.2021
Ժամկետայնություն 15 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 30
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/09/2006, 21/03/2007, 21/09/2007, 21/03/2008, 21/09/2008, 21/03/2009, 21/09/2009, 21/03/2010, 21/09/2010, 21/03/2011, 21/09/2011, 21/03/2012, 21/09/2012, 21/03/2013, 21/09/2013, 21/03/2014, 21/09/2014, 21/03/2015, 21/09/2015, 21/03/2016, 21/09/2016, 21/03/2017, 21/09/2017, 21/03/2018, 21/09/2018, 21/03/2019, 21/09/2019, 21/03/2020, 21/09/2020, 21/03/2021
Թողարկման ամսաթիվ 21.03.2006
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

GB20072

Հապավում GB20072
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGB20072287
Թույլատրման ամսաթիվ 07.02.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 166,900,900
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 166,900,900
Թողարկման ծավալ 16,690,090,000.00
Մարման ամսաթիվ 07.02.2028
Ժամկետայնություն 20 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 11%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 40
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 07/08/2008, 07/02/2009, 07/08/2009, 07/02/2010, 07/08/2010, 07/02/2011, 07/08/2011, 07/02/2012, 07/08/2012, 07/02/2013, 07/08/2013, 07/02/2014, 07/08/2014, 07/02/2015, 07/08/2015, 07/02/2016, 07/08/2016, 07/02/2017, 07/08/2017, 07/02/2018, 07/08/2018, 07/02/2019, 07/08/2019, 07/02/2020, 07/08/2020, 07/02/2021, 07/08/2021, 07/02/2022, 07/08/2022, 07/02/2023, 07/08/2023, 07/02/2024, 07/08/2024, 07/02/2025, 07/08/2025, 07/02/2026, 07/08/2026, 07/02/2027, 07/08/2027, 07/02/2028
Թողարկման ամսաթիվ 07.02.2008
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

*Նշված կոդը արժեթղթերի նույնականացնող ծածակագիրն (SIN) է՝ համաձայն «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգի:

Թարմացված է առ` 09.02.2021