Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 15.02.2019 - - - AMD - - - - 1,070.00 1,120.00 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 15.02.2019 - - - AMD - - - - - 16,200.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 15.02.2019 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 15.02.2019 - - - AMD - - - - 5,900.00 17,400.00 - - -
ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ MQER C 15.02.2019 - - - AMD - - - - 400,000.00 - - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 6.7367 6.3429 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 7.0045 6.5438 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 6.9941 6.5509 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 7.7500 7.2500 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 5.9001 5.6191 - - -
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 7.5000 7.1894 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.5000 9.4000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB3 Abond 15.02.2019 0.2073 2.41% 8.8201 AMD 8.8201 8.8201 8.8201 8.8201 8.8201 8.2450 1 1 101,093.30
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2G Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 8.8725 8.4501 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB2 Cbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.0000 8.4507 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB2 Cbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.0600 8.4701 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2I Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 7.5000 7.0423 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB2 Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.0000 8.4506 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB5 Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.3600 8.7500 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB7 Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 10.0000 9.8500 - - -
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB1 Cbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.8001 9.2001 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2J Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.7001 9.1000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB5 Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.6998 9.4000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2D Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.2001 8.6385 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB4 Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9201 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB7 Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9000 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB7 Abond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 10.4316 9.7528 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB8 Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2E Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.7500 9.1549 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB3 Bbond 15.02.2019 - - - AMD - - - - 10.5000 10.0000 - - -
Ընդամենը. 1 1 101,093.30

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 15.02.2019 - - - EUR - - - - 3.4500 3.3500 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB6 Abond 15.02.2019 - - - EUR - - - - 3.2999 3.1801 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB7 Abond 15.02.2019 - - - EUR - - - - 4.3300 4.0991 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 4.0000 3.7501 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 4.8108 4.5002 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 2.4994 2.4021 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.0206 4.7005 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 6.0400 5.6502 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 2.6942 2.5709 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 15.02.2019 -0.1300 -3.51% 3.5699 USD 3.5699 3.5699 3.5699 3.5699 3.5998 3.4701 1 749 75,382.06
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 15.02.2019 -0.0619 -1.74% 3.4998 USD 3.4998 3.4998 3.4998 3.4998 3.4998 3.2712 4 420 42,881.58
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 15.02.2019 0.0045 0.11% 4.1764 USD 4.1764 4.1764 4.1764 4.1764 4.1764 3.9069 2 119 12,264.99
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 6.0000 5.8000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 4.2000 4.0400 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB4 Abond 15.02.2019 0.0097 0.22% 4.5000 USD 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.8000 4.5000 3 234 23,681.60
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB1 Abond 15.02.2019 0.0001 0.00% 4.2001 USD 4.2001 4.2001 4.2001 4.2001 4.2001 4.0473 1 187 19,443.31
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2E Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.5500 5.2001 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB5 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 6.5000 6.1000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB4 Abond 15.02.2019 -0.0100 -0.21% 4.7900 USD 4.7900 4.7900 4.7900 4.7900 4.9500 4.7900 2 250 25,512.55
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB3 Abond 15.02.2019 -0.3000 -5.36% 5.3000 USD 5.3000 5.3000 5.3000 5.3000 5.6000 5.2500 1 73 7,423.72
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB3 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB5 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 4.9001 4.5999 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB1 Cbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.0003 4.6951 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2F Abond 15.02.2019 -0.0056 -0.10% 5.7427 USD 5.7427 5.7427 5.7427 5.7427 5.7427 5.4547 1 544 13,659.84
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB8 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 3.9999 3.8462 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB3 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.0199 4.6951 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB5 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.0000 4.7500 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB4 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.3500 5.0000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.5499 5.2001 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB9 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.3800 5.1300 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2A Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 4.4000 4.2309 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB8 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 6.0000 5.7991 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2I Abond 15.02.2019 0.0000 0.00% 5.5000 USD 5.5000 5.5000 5.5000 5.5000 5.5000 5.1502 1 60 1,502.34
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB4 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.0800 4.7500 - - -
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB2 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 6.4001 6.0000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2B Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.4381 5.1801 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB6 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.4500 5.0999 - - -
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ INECB2 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.5000 5.1500 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2C Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.0000 4.6948 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB3 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.0000 4.6948 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB6 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.5000 5.1500 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB9 Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 6.0000 5.6338 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2F Bbond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.0000 4.6948 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB6 Abond 15.02.2019 - - - USD - - - - 5.6000 5.2583 - - -
Ընդամենը. 16 2,636 221,751.99

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 15.02.2019 5.3697 USD 1 28 700.00
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 15.02.2019 5.2500 USD 1 12 301.05
Ընդամենը. 2 40 1,001.05

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB1029A276 15.02.2019 0.0000 0.00% 9.6501 AMD 9.6501 9.6501 9.6501 9.6501 9.8500 9.6501 1 1,000,000 1,049,956.00
AMGN60294235 15.02.2019 - - - AMD - - - - 8.5099 8.3511 - - -
AMGN60294227 15.02.2019 - - - AMD - - - - 8.2999 8.0000 - - -
AMGB1029A250 15.02.2019 - - - AMD - - - - 9.3499 8.8800 - - -
AMGN36294202 15.02.2019 0.0001 0.00% 6.6901 AMD 6.6901 6.6901 6.6901 6.6901 6.6901 6.5651 1 1,000,000 1,038,672.00
AMGB30163472 15.02.2019 - - - AMD - - - - 11.1815 10.9001 - - -
AMGB2029A366 15.02.2019 - - - AMD - - - - 11.0248 10.7001 - - -
Ընդամենը. 2 2,000,000 2,088,628.00

Ռեպո

ՀԱՊ ՕՐ ԱՐԺ ԾԱՎԱԼ1 ԾԱՎԱԼ2 ՔԱՆԱԿ ԳԻՆ1 ԳԻՆ2 ԺԱՄԿԵՏ ԵԿԱՄՏ ՓՈՓ-ՕՐ ՓՈՓ-ԺԱՄԿԵՏ ՓՈՓ-ԵԿԱՄՏ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ
ANLBB4 15.02.2019 USD 55,412.50 55,529.40 550 100.7500 100.9625 28 2.75% - - - -
ANLBB2 23.11.2018 USD 55,887.15 55,988.21 550 101.6130 101.8503 84 0.79% - - - 15.02.2019
Ընդամենը. 111,299.65 111,517.61 1,100

Թարմացված է առ` 2019-02-15 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել Հայաստանի ֆոնդային բորսայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով Հայաստանի ֆոնդային բորսայի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 60 69 55 55 լրաց. 114):