Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2J Abond 9.5501 28.07.2020 9.2274 AMD 9.5501 8.9501 5 1,298 13,168,587.72
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2E Bbond 7.0000 27.07.2020 6.7625 AMD 7.0000 6.7000 7 1,935 205,681,011.44
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ INECB4 Abond 8.7001 21.07.2020 8.7001 AMD 8.7001 8.7001 1 550 5,666,779.80
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2I Bbond 8.7999 21.07.2020 8.8003 AMD 8.8003 8.7999 2 129 13,277,052.00
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB8 Bbond 8.5600 20.07.2020 8.5600 AMD 8.5600 8.5600 1 250 2,558,037.00
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB7 Bbond 8.5600 15.07.2020 8.5600 AMD 8.5600 8.5600 1 180 1,848,297.96
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISBC Bbond 8.6000 15.07.2020 8.6000 AMD 8.6000 8.6000 2 470 24,113,771.80
ՍՊԱՅԿԱ SPKYB3 Abond 12.5670 14.07.2020 12.3479 AMD 12.5670 11.8001 2 14 1,414,301.30
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBBA Bbond 9.0000 02.07.2020 9.0000 AMD 9.0000 9.0000 1 65 691,264.35
Ընդամենը. 22 4,891 268,419,103.37

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB9 Bbond 5.4462 31.07.2020 5.4462 USD 5.4462 5.4462 2 600 61,770.84
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 5.4000 30.07.2020 5.4000 USD 5.4000 5.4000 1 497 52,427.39
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2E Bbond 5.6000 30.07.2020 5.5876 USD 5.6000 5.2500 4 1,098 27,623.24
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ASHBB2 Bbond 4.1500 30.07.2020 4.1500 USD 4.1500 4.1500 1 15 1,534.32
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB9 Abond 4.5999 30.07.2020 4.5999 USD 4.5999 4.5999 1 900 92,744.55
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ ZPXKB1 Abond 7.3500 30.07.2020 7.3337 USD 7.4500 7.1878 8 5,754 579,324.86
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB6 Abond 3.9999 29.07.2020 3.9999 USD 4.0000 3.9999 4 619 62,442.98
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB3 Abond 4.7004 28.07.2020 4.7248 USD 5.0004 4.7004 3 234 23,600.60
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 5.6501 28.07.2020 5.6501 USD 5.6501 5.6500 5 1,239 31,127.72
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB6 Abond 4.4001 28.07.2020 4.4001 USD 4.4001 4.4001 2 3 305.63
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB6 Bbond 4.9600 24.07.2020 4.9600 USD 4.9600 4.9600 1 150 15,320.69
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBBA Bbond 5.2500 24.07.2020 5.2500 USD 5.2500 5.2500 3 84 8,483.58
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2L Bbond 4.5999 24.07.2020 4.5999 USD 4.5999 4.5999 3 559 56,673.14
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ASHBB5 Bbond 4.9200 24.07.2020 4.9200 USD 4.9200 4.9200 3 630 63,623.36
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB9 Bbond 4.5968 21.07.2020 4.7773 USD 4.8251 4.5968 6 1,541 155,126.42
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2K Abond 5.6500 21.07.2020 5.6500 USD 5.6500 5.6500 1 312 7,803.46
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBBM Bbond 4.7001 21.07.2020 4.7001 USD 4.7001 4.7001 1 51 5,188.13
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2G Bbond 4.5999 20.07.2020 4.5999 USD 4.5999 4.5999 1 1,000 103,314.40
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB2 Bbond 6.7032 17.07.2020 6.7032 USD 6.7032 6.7032 2 274 28,329.90
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ASHBB4 Bbond 4.4299 16.07.2020 4.4299 USD 4.4299 4.4299 3 53 5,423.97
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISBD Bbond 5.4701 15.07.2020 5.6078 USD 5.6101 5.4701 4 1,270 130,341.27
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ INECB5 Abond 4.9899 13.07.2020 4.9899 USD 4.9899 4.9899 2 497 50,628.26
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2L Bbond 5.7999 10.07.2020 5.7955 USD 5.7999 5.7950 3 954 23,870.75
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB9 Bbond 5.3500 10.07.2020 5.3500 USD 5.3500 5.3500 1 250 25,313.55
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2F Abond 5.4404 08.07.2020 5.4404 USD 5.4404 5.4404 1 99 2,489.85
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB8 Abond 4.7700 08.07.2020 4.7700 USD 4.7700 4.7700 2 302 30,559.11
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB8 Bbond 5.4400 07.07.2020 5.4400 USD 5.4400 5.4400 1 300 31,578.00
ՍՊԱՅԿԱ SPKYB1 Abond 8.2980 07.07.2020 8.2980 USD 8.2980 8.2980 1 50 5,036.50
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2J Bbond 4.7001 03.07.2020 4.7001 USD 4.7001 4.7001 1 60 6,094.46
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2B Bbond 4.7700 02.07.2020 4.7700 USD 4.7700 4.7700 1 399 40,981.01
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB7 Abond 4.1500 02.07.2020 4.1500 USD 4.1500 4.1500 1 180 18,328.19
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSBB Abond 4.7500 01.07.2020 4.7500 USD 4.7500 4.7500 1 200 20,428.70
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB4 Bbond 6.2504 01.07.2020 6.2504 USD 6.2504 6.2504 2 99 9,999.99
Ընդամենը. 76 20,273 1,777,838.82

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ASHBB3 Bbond 28.07.2020 7.7000 AMD 1 10,000 106,195,653.00
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ASHBB3 Bbond 27.07.2020 7.5000 AMD 1 10,000 106,530,029.00
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB3 Cbond 23.07.2020 10.2500 AMD 1 48 4,907,034.72
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2J Abond 13.07.2020 8.9501 AMD 1 500 5,132,280.00
Ընդամենը. 4 20,548 222,764,996.72

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ASHBB5 Bbond 30.07.2020 5.2601 USD 1 20 2,012.20
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB3 Abond 29.07.2020 4.8507 USD 1 340 34,295.29
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2F Abond 29.07.2020 5.6801 USD 1 1,000 25,136.50
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB4 Bbond 29.07.2020 6.2500 USD 1 200 20,297.00
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB9 Bbond 28.07.2020 4.5800 USD 1 300 30,311.85
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB9 Bbond 10.07.2020 5.8057 USD 1 750 75,000.00
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB9 Bbond 10.07.2020 5.8057 USD 1 3,000 300,000.00
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ ZPXKB1 Abond 02.07.2020 7.3000 USD 1 300 30,135.30
Ընդամենը. 8 5,910 517,188.14

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGN36294228 6.0899 31.07.2020 6.0556 AMD 6.0899 6.0213 2 4,000,000 4,169,028.00
AMGN60294250 6.7500 31.07.2020 6.7500 AMD 6.7500 6.7500 21 83,000,000 85,035,119.26
AMGB1029A276 7.4000 24.07.2020 7.4000 AMD 7.4000 7.4000 4 550,000,000 641,955,750.00
AMGN36294236 6.2504 16.07.2020 6.2706 AMD 6.2729 6.2504 9 10,000,000 10,180,352.00
AMGB1029A292 7.7699 14.07.2020 7.8349 AMD 7.9001 7.7699 2 190,000,000 207,932,105.00
AMGB3129A504 8.5000 03.07.2020 8.5000 AMD 8.5000 8.5000 1 7,000,000 8,066,513.00
Ընդամենը. 39 844,000,000 957,338,867.26

Հասցեական
ԱՄՏԾ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB1029A292 30.07.2020 7.7999 AMD 1 100,000,000 110,044,100.00
AMGB1029A276 28.07.2020 7.4001 AMD 1 450,000,000 525,739,050.00
AMGB1029A250 24.07.2020 6.7001 AMD 1 99,500,000 120,771,159.75
Ընդամենը. 3 649,500,000 756,554,309.75

Թարմացված է առ` 2021-09-17 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների և հիշատակի օրերի ցանկ կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել Հայաստանի ֆոնդային բորսայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի ամսական բաժանորդավճարը 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) է: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով Հայաստանի ֆոնդային բորսայի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի շուկայական գործառնությունների ադմինիստրատոր (հեռ.` +374 60 69 55 55 լրաց. 114):